Contact

Kasteeldomein Herlaer
Herlaer 17
2270 Herenthout

GSM: +32 (0)491 33 53 98
Tel: +32 (0)14 519511

E: queeste@telenet.be

Bankgegevens:
IBAN BE 71 0689 0608 1269
Belfiusbank

Inschrijven nieuwsbrief

In het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) is A Queeste of Energy wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Wil je weten hoe wij omgaan met de verzamelde gegevens en voor welke doeleinden ze worden gebruikt, lees dan onze: Privacy verklaring

AVG *
voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.
* verplichte velden
Please wait

Order of St. Stanislas

ST STANISLAS

De wereld van Doven en Slechthorenden

 

1001-gebarenProject: ‘Meditatie en Taiji voor doven en slechthorenden’

>> KLIK HIER  om meteen de video 1001 Gebaren te zien

 

Waarom is er nood aan dergelijk project ?

In het dagelijkse leven lopen doven en slechthorenden heel wat frustraties op. Deze situeren zich vooral op vlak van communicatie. Er zijn tal van voorbeelden, denk maar aan foute info aan de balie, een miskoop omdat de dove klant niet correct begrepen werd... Doven en slechthorenden kunnen niet spontaan een telefoongesprek houden om dit recht te zetten. Er zijn natuurlijk wel mogelijkheden, zoals een teletolk, maar dit verloopt via bepaalde procedures. Omdat het telefoongesprek aangevraagd moet worden en enkel tussen 9 en 19 u kan plaatsvinden, is het onbruikbaar bij dringende kwesties of spontane babbels.
Bij een eenvoudig doktersbezoek omwille van een griep of verkoudheid, wordt er dikwijls alleen basisinformatie via briefjes uitgewisseld en gaat men niet verder in op dieperliggende oorzaken. Dit zadelt doven en slechthorenden op met twijfels omtrent de juiste medicatie of diagnose.
Zelfs bij de ondertiteling van bepaalde tv-programma’s is er reden tot ongenoegen : Bepaalde programma’s worden niet ondertiteld, andere zijn onvolledig ondertiteld waardoor informatie ontbreekt.
Wanneer mensen zich gefrustreerd voelen, is het goed om hierover te praten. Horenden kunnen, net als de meeste doven en slechthorenden, ventileren bij hun partner. Maar de kring van mensen waarbij men terecht kan, is bij horenden veel groter. Hoe vaak uiten zij hun gevoelens niet door middel van een babbel met een collega of buurvrouw ? Ook de stap naar professionele begeleiding is in de horende wereld tegenwoordig heel wat kleiner. Een diepzinnig gesprek met de huisarts, psycholoog of psychiater kan goed doen. Bij doven en slechthorenden voelen we dat deze sector nog weinig toegankelijk is en duikt opnieuw het probleem van het al dan niet tijdig vinden van een tolk op.

Allemaal kleine frustraties die zich elke dag weer ophopen...

Wat is meditatie ?

Meditatie is een alternatieve manier om met je dagdagelijkse frustraties om te gaan. Het biedt geen oplossing voor je problemen maar leert je een andere aanpak. Wanneer je zo vaak op onbegrip stuit en dit je machteloos maakt, wordt je denken negatief beïnvloed. Pessimistische gedachten spoken door je hoofd en maken je boos, verdrietig en moedeloos. Meditatie probeert je geest vrij te maken

van je frustraties zodat je met frisse moed terug aan de slag kan. Door oefeningen krijg je terug positieve energie, waarbij je vrij snel een verschil merkt. Vaak zien mensen enkel nog hetgeen tegenvalt of mislukt. Meditatie verruimt je geest zodat je al het mooie rondom je niet uit het oog verliest. Dat is onze bedoeling met dit project : Dat alle doven en slechthorenden de kans krijgen om met behulp van eenvoudige oefeningen meer positieve energie te ervaren. Dat ze beseffen dat meditatie ‘voedsel voor de geest’ is, een onmisbaar element in een gezonde levenswijze.
Het beeld dat velen hebben van meditatie, mensen met de ogen dicht in lotushouding, willen we met dit project doorbreken. Het is onze bedoeling om het helemaal aan te passen aan de noden en vragen van doven en slechthorenden. We gaan uit van een visuele aanpak en geven meditatieoefeningen op maat van doven en slechthorenden.

Wat is Taiji Ji voor de dovenwereld?

Taiji is een 6000 jaar oude en beproefde vorm van bewegende en stilstaande houdingen die het evenwicht beogen tussen beide hersenhelften.
Taiji  relaxeert de totaliteit van lichaam en geest door de zeer specifieke en diepgaande kennis en gebruik van de meridianenleer , gewrichten en vooral van de “empty energy”, de kunst om met een volkomen rustige geest te bewegen.
Meer nog voor de dovenwereld dan voor ieder ander, is taiji de gepaste en een buitengewone manier om te deblokkeren, zodat enerzijds de verkrampte spieren en gewrichten, verkregen door angsten en nervositeiten, oplossen, en anderzijds de geest en emoties rustiger worden.
Taiji kan zowel door kinderen als volwassenen gevolgd worden.
Wat taiji zeker , samen met meditatie, bereikt is een duidelijker en sterker beeld van het individu in de samenleving  en een rustigere en juistere respons daarop.
Intern brengen taiji en meditatie een diepere en snellere acceptatie van realiteiten en een onmiddellijke verwerking door de specifieke technieken die gebruikt worden.
Het uiteindelijke doel zal een wereld van doven in onze maatschappij zijn , met stelselmatig minder verdrongen emoties en onopgeloste vragen.
Taiji- en meditatiemeesters zijn altijd bereikbaar voor de dove deelnemers en worden begeleid door  een psychische therapeute en zo nodig ondersteund door een arts.

Wat willen wij bereiken ?

Onze bedoeling is om een lessenpakket samen te stellen rond meditatie voor doven en slechthorenden. We gaan op zoek naar bestaande oefeningen en lessen, testen ze uit en passen ze, indien nodig, aan.  Op die manier maken we materiaal op maat van onze doelgroep. We willen zeker geen negatief oordeel vellen over het lesmateriaal dat momenteel gebruikt wordt in de horende wereld. We merken alleen dat we elk op een andere manier in de wereld staan. Zo zijn de ervaringen van doven en slechthorenden grotendeels gebaseerd op visuele impressies en moeten we die ook gebruiken in onze lessen. Horenden daarentegen kunnen ondermeer door aangepaste muziek hun ontspanning bereiken.
We zijn reeds met enkele dove personen een pilootproject gestart. We pasten enkele meditatieoefeningen aan en hun reacties daarop waren zeer positief.  Velen vertelden dat ze met verkeerde verwachtingen gekomen waren. Hun idee rond meditatie was veelal gebaseerd op de ‘traditionele’ en horende invalshoek. Onze aangepaste versie viel duidelijk in de smaak en er wordt uitgekeken naar een vervolg.
Dit is ondermeer de reden waarom we dit project graag willen verder zetten. Het biedt ons een kader om kwalitatief materiaal te ontwikkelen en steunt ons in het vinden van aangepaste ruimtes. We zouden het project graag openstellen voor iedereen die wenst mee te werken.

Video 1001 Gebaren